Nasz oddział przedszkolny pracuje zgodnie z założeniami nowej PODSTAWY PROGRAMOWEJ, zamieszczonej w zakładce “Dokumenty”.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)       rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym -rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Królewie promuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywność w różnych sferach rozwoju.

Wychowankowie w trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym ustawicznie uczestniczą w życiu szkoły i w naturalny sposób- po zakończeniu „kariery przedszkolaka” staja się uczniami szkoły.

Zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój osobowościowy oraz łagodne przejście z przedszkola do szkoły.

 

Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej organizując optymalne warunki do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku i relaksacji. Służy temu bogato wyposażona sala do zajęć ruchowych. Dzieci uczestniczą w realizacji wielu programów o treściach profilaktyki zdrowotnej, np. „ Czyste powietrze wokół nas”, „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami’- pilotowanych przez PSSE w Płońsku. Uczestniczą w programach „Owoce i warzywa w szkole” oraz „ Mleko w szkole” ( dzieci otrzymują owoce , warzywa   mleko) prowadzonych przez ARR. Wychowankowie maja też możliwość korzystania z obiadów.

 

Kalendarz
marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwum wpisów
Zdjęcia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150612_091748 20150612_090832 20150611_152249 received_1397510273661078