Szkoła w Królewie

Ogromne gratulacje🎉 dla naszej uczennicy Weroniki Złotkowskiej, która została laureatką konkursu #EkoSzkoła.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprosił do konkursu uczniów szkół podstawowych z Mazowsza już po raz szósty.

W tym roku wpłynęło łącznie 596 pac, w tym 182 prace plastyczne oraz 414.

Nagrodzone prace przedstawiają dotychczasowe działania szkoły na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych.

Fotografia Weroniki uplasowała się na 3 miejscu. Brawo 🏆

Uroczysta gala konkursu połączona z prezentacją prac i wręczeniem nagród odbyła się 10.10.2023 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Naszej laureatce Weronice towarzyszyła Pani Dyrektor Urszula Pilśnik oraz Wójt Gmina Joniec Pan Marek Czerniakowski.

Fundusz nagrodził „EkoBonami” laureatów oraz szkoły za ich dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych

🤗🤗🤗🤗Jesteśmy dumni🤗🤗🤗🤗🤗

Komisja Edukacji Narodowej została powołana uchwałą sejmową 14 X 1773 roku. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Komissyja nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mająca. Stanowiła ona najwyższy organ państwowy sprawujący zwierzchnictwo nad szkolnictwem w Polsce, powołany przez sejm i przed nim odpowiedzialny. Ustawa sejmowa oddawała Komisji pod opiekę troskę o wychowanie młodzieży szlacheckiej i zarząd szkół publicznych.

W tym roku obchodzimy 250 rocznicę powstania Komisji.

W naszej szkole odbył się z tej okazji apel przygotowany przez uczniów klasy 7(❤🧡💛💚💙💜🤍).

W czasie apelu, który miał charakter humorystyczny nie zabrakło śmiechu, życzeń, kwiatów i gromkich braw.

To były dla wszystkich bardzo miłe chwile😁

Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej.👩‍🎓👨‍🎓

Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy,

Do zabawy, do wspólnej pracy.

Szkoła drzwi swe otwiera gościnne,

szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie.

Jolanta Tomczak  – pedagog szkolny

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7.45-8.45         8-8.45 zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 9.45-10.45 11.40-12.40    13.30-14.30
     
       

 Urszula Pilśnik –  pedagog specjalny

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-10.00         8.50-10.508.00-10.00          

Zakres działań pedagoga szkolnego:

– udzielanie wskazówek rodzicom, ułatwiających dotarcie do odpowiednich instytucji świadczących pomoc dzieciom (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna);

– rozmowa indywidualna z uczniami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi;

– pomoc dzieciom wybitnie zdolnym oraz uczniom, którzy mają trudności w nauce,

– współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami;

– koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi działania na rzecz dzieci i ich rodziców.

 Zakres działań pedagoga specjalnego:

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami.  

W ramach tej współpracy będzie m.in.:

– rekomendowanie  działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły.

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

              Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii szkoły.

1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4.09.2023
2Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023-31.12.2024
3Ferie zimowe15-28.01 2024
4Wiosenna przerwa świąteczna28.03.-02.04.2024
5Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych21.06.2024
6Ferie letnie22.06.2024-31.08.2024
7Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
– 2,3 listopada 2023
– 27 marca 2024    
– 2 maja 2024     
– 31 maja 2024
Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwum wpisów
Zdjęcia
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20150612_093227