Szkoła w Królewie

 

Działania profilaktyczne z zakresu zdrowotnych skutków czynnego i biernego palenia w naszej szkole zostały przeprowadzone tuż po 31 maja – światowym dniu bez papierosa. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Cele naszego spotkania: 
-promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu i innych środków uzależniających.
-przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu,
-uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów,
-uświadomienie roli reklamy i antyreklamy w zmianie stylu życia, 
-podkreślenie korzyści wynikających z rzucenia palenia papierosów, 
-uświadomienie skutków nikotynizmu biernego

Nasze warsztaty rozpoczęliśmy od apelu profilaktycznego o skutkach czynnego i biernego palenia – materiały zamieszczone zostały na szkolnej gazetce na głównym korytarzu szkolnym (dostępne są one zarówno dla uczniów naszej szkoły jak i ich rodziców). Przedstawiony został uczniom skład papierosa (omówione zostały wszystkie substancje trujące które on zawiera). A także wpływ papierosa na życie osobiste młodego człowieka (palenie staje się niemodne wśród młodych ludzi, w czasie spotkań zostawianie przyjaciół „ wyjście na papierosa”, nieprzyjemny zapach z ust i ubrań). Materiały te pozyskaliśmy z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku.