Szkoła w Królewie

!!!! WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 !!!!

ABY MIEĆ DOSTĘP DO WYKAZU PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY NALEŻY Z MENU GŁÓWNEGO WYBRAĆ ZAKŁADKĘ “Dokumenty”

Zapraszamy 🙂

 

W   roku szkolnym 2012/2013   wszyscy uczniowie naszej szkoły      przystąpili do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę”.

Celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Pierwszym naszym działaniem było przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących programu oraz opracowanie harmonogramu działań.

Poinformowani o realizacji programu uczniowie przystąpili do opracowania logo programu.

To zadanie realizowali uczniowie klasy V na lekcji plastyki.

Kolejnymi działaniami realizowanymi na lekcjach przyrody i techniki były:

– wykonanie gazetki ściennej „ Talerz zdrowia”.

Chętni uczniowie z klas IV-VI   mieli możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy z dostępnych im źródeł (broszury informacyjne, plakaty, poradniki, Internet) i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami z innymi , wykonując prace plastyczne o tematyce zdrowotnej.

– plansze owoców i warzyw z podziałem na kolory.