Szkoła Podstawowa w Królewie

Jolanta Tomczak  – pedagog szkolny

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7.45-8.45         8-8.45 zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne 9.45-10.45 11.40-12.40    13.30-14.30
     
       

 Urszula Pilśnik –  pedagog specjalny

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-10.00         8.50-10.508.00-10.00          

Zakres działań pedagoga szkolnego:

– udzielanie wskazówek rodzicom, ułatwiających dotarcie do odpowiednich instytucji świadczących pomoc dzieciom (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna);

– rozmowa indywidualna z uczniami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi;

– pomoc dzieciom wybitnie zdolnym oraz uczniom, którzy mają trudności w nauce,

– współpraca z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami;

– koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi działania na rzecz dzieci i ich rodziców.

 Zakres działań pedagoga specjalnego:

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami.  

W ramach tej współpracy będzie m.in.:

– rekomendowanie  działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły.

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

              Szczegółowych informacji udzielamy w kancelarii szkoły.

1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4.09.2023
2Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023-31.12.2024
3Ferie zimowe15-28.01 2024
4Wiosenna przerwa świąteczna28.03.-02.04.2024
5Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych21.06.2024
6Ferie letnie22.06.2024-31.08.2024
7Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
– 2,3 listopada 2023
– 27 marca 2024    
– 2 maja 2024     
– 31 maja 2024

Klasy 2 i 3 zrealizowały kolejne zadanie w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Angielski jest fun-tastyczny”. Grupa wykonała zadanie pt 👑,,The Crown” 👑. Dzieci poznały rodzinę królewską, wzbogaciły słownictwo związane z The Royal Family oraz wykonały koronę Króla Karola. Dziękujemy Weronice z kl 7 za wykonanie pięknego lapbooka, dzięki któremu możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat Wielkiej Brytanii🇬🇧🇬🇧🇬🇧 i Rodziny Królewskiej 💂‍♀️

Dziś w naszej szkole odbyły się warsztaty przyrodnicze, które przeprowadziła Pani Dominika Mierzwa-Szymkowiak z wydziału zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Uczniowie klas 4-7 wysłuchali pogadanki na temat owadów. Poznali dokładniej świat motyli, ich budowę, cykl życia oraz tajniki pracy entomologa.🦋 Uczniowie układali z puzzli biedronki.🐞

Młodsze dzieci zdobyły wiedzę na temat mięczaków. Założyli własne hodowle ślimaka.🐌 Dużo atrakcji dostarczyły żywe okazy tych malutkich brzuchonogów.

Organizatorem całego przedsięwzięcia była pani Renata Tobolska – nauczycielka biologii i przyrody w naszej szkole.

Klasy 4, 5 i 7 biorą w tym roku szkolnym udział w projekcie Lepsza Szkoła Sesje z plusem.

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach programu przeprowadzone zostaną STANDARYZOWANE TESTY

na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku, w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.

Przygotowane zostaną RAPORTY CYKLICZNE zawierające:

-analizę wyników po każdym teście,

-wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów ogólnopolskich.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciel zbierze informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności oraz dane do analizy dotychczasowych metod pracy.

Klasy 1,2,3 biorą udział w ogólnopolskim projekcie ,,Angielski jest fun-tastyczny”. Dziś klasa pierwsza wykonała pierwsze zadanie ,,Bajkowe czary mary “. Dzieci obejrzały bajkę w języku angielskim i wykonały ilustrację do jej treści. Wzbogaciły słownictwo na temat urodzin.

Kalendarz

marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwum wpisów

Zdjęcia

ACER OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA